Waar koop ik Baclofen 10mg en 25mg zonder voorschrift

Baclofen

Neemt u baclofen om uw spasticiteit als gevolg van multiple sclerose onder controle te houden en vraagt u zich nu af of u het online kunt krijgen? Of misschien heb je gehoord over baclofen en wil je meer weten. Hoe dan ook, het goede nieuws is dat u baclofen kunt krijgen nadat u online een afspraak hebt gemaakt met een bevoegd arts.

Voordat we uitleggen hoe u baclofen online kunt kopen, zullen we meer over dit geneesmiddel te weten komen om u te helpen beslissen of het geschikt is voor u.

Baclofen kopen

De website Euro-Baclofen.com is opgezet zodat iedereen in Nederland Baclofen zonder recept kan kopen.

Onze online apotheek kunt u Baclofen veilig bestellen door rembourszending.

De prijs van 25 mg tabletten varieert van 83,48 € tot 413,21 €.
De prijs van tabletten van 10 mg varieert van €42,42 tot €180,69.

Baclofen wordt voorgeschreven voor de behandeling van spierspasmen en contracturen bij patiënten met multiple sclerose en ruggenmergletsels. Door de spieren te ontspannen, vermindert Baclofen pijn en stijfheid en verbetert het de spierbeweging. Dit orale geneesmiddel behoort tot een groep van geneesmiddelen die spierverslappers worden genoemd. Dit geneesmiddel kan ook worden gebruikt om andere aandoeningen te behandelen, afhankelijk van het advies van uw arts.

Wat behandelt Baclofen?

Baclofen behandelt spierspasmen die gepaard gaan met bepaalde aandoeningen zoals multiple sclerose, cerebrale parese en ruggenmergletsel of -ziekte. Het behoort tot de klasse van spierverslappers. Het werkt door de spieren te ontspannen, waardoor spierstijfheid wordt verlicht en de beweging wordt verbeterd. Het kan worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen, zoals bepaald door uw arts.

Baclofen, ook verkocht onder de merknaam Lioresal, wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van de symptomen van spasticiteit ten gevolge van multiple sclerose (MS), waaronder verlichting van spierspasmen en de daarmee gepaard gaande clonus, pijn en spierstijfheid. Soms wordt baclofen ook voorgeschreven om spierspasmen te behandelen die verband houden met ruggenmergletsel of ziekte.

In het algemeen wordt baclofen niet voorgeschreven voor de behandeling van andere vormen van spierpijn die geen verband houden met MS of een ziekte of letsel aan het ruggenmerg.

Is Baclofen een krachtig spierverslapper?

Hoewel baclofen technisch gezien een spierverslapper is, wordt het alleen gebruikt voor de behandeling van skeletspierspasmen, rigiditeit, spierclonus en pijn veroorzaakt door multiple sclerose (MS), evenals ruggenmergletsel, ernstige spasticiteit en andere ruggenmergaandoeningen.

Tenzij u anders wordt verteld, mag u baclofen niet gebruiken als spierverslapper voor spierpijn die geen verband houdt met MS of een ruggenmergletsel.

Hoe werkt Baclofen?

Baclofen is een centraal werkende spierverslapper. De structuur lijkt op die van de verbinding GABA (γ-aminoboterzuur) die een remmende neurotransmitter is in de hersenen en het ruggenmerg. Baclofen is selectief voor GABAB-type receptoren. Baclofen werkt vooral in het ruggenmerg, waar het de polysynaptische en monosynaptische reflexen onderdrukt. Dit resulteert in een vermindering van de spierspanning van het skelet en is een effectieve behandeling voor spasticiteit bij aandoeningen zoals multiple sclerose en ruggenmergletsel. Baclofen is echter minder effectief bij de behandeling van spasticiteit na een beroerte of trauma en bij patiënten met cerebrale parese.

Doseringsinstructies

Volg de dosering Baclofen voorgeschreven door uw arts. De dosering kan variëren naargelang de behoeften van de individuele patiënt. U kunt kiezen of u het met of zonder voedsel inneemt.

Wanneer u begint met het innemen van Baclofen, moet u beginnen met een lage dosis en de dosis geleidelijk verhogen om ernstige problemen te voorkomen. Een typisch titratieschema van de dosis is als volgt:

 • 5 mg 3 keer per dag gedurende 3 dagen
 • 10 mg 3 keer per dag gedurende 3 dagen
 • 15 mg 3 keer per dag gedurende 3 dagen
 • 20 mg 3 keer per dag gedurende 3 dagen

Het optimale effect van baclofen wordt gewoonlijk waargenomen tussen 40 en 80 mg per dag in totaal. De totale dagelijkse dosis mag nooit hoger zijn dan 80 mg per dag (4 maal per dag 20 mg). Volgens het Johns Hopkins wordt aanbevolen om de lagere dosis te behouden als u de dosis verhoogt maar merkt dat de lagere dosis even doeltreffend was.

Ben je een dosis vergeten?

Neem het zo snel als je het je herinnert. Als het dichter bij de volgende dosis is, sla die dan over en hervat het voorgeschreven schema. Neem nooit een dubbele dosis, tenzij uw arts u dat zegt.

Overdosis?

Verspil geen tijd en raadpleeg onmiddellijk een dokter. Symptomen van overdosering die u kunt ervaren zijn onder meer braken, sufheid, ademhalingsmoeilijkheden, flauwvallen en toevallen.

Hoe lang duurt het voordat baclofen begint te werken?

Omdat u met een lage dosis baclofen moet beginnen, kan het een week of twee duren voordat u een dosis bereikt die hoog genoeg is om resultaat te zien.

Kan baclofen je slaperig maken?

Ja, slaperigheid is de meest voorkomende bijwerking van baclofen. Slaperigheid kan verergerd worden door alcohol, marihuana en sommige andere medicijnen. Wees voorzichtig met autorijden of het bedienen van zware machines terwijl u baclofen gebruikt, vooral in het begin van de behandeling, totdat u weet wat het effect op u is.

Als u bang bent dat u slaperig wordt van baclofen, praat dan met uw arts over uw mogelijkheden.

Mogelijke bijwerkingen

Baclofen heeft geen ernstige bijwerkingen en als die er zijn, zijn ze gering en tijdelijk. In zeldzame gevallen kunnen er ernstige bijwerkingen optreden en moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Bijwerkingen kunnen niet van tevoren worden voorspeld.

Enkele van deze bijwerkingen zijn slaperigheid, duizeligheid, meer urineren, hoofdpijn, slapeloosheid, misselijkheid, constipatie, vermoeidheid en zwakte. Ernstige bijwerkingen die kunnen optreden zijn ademhalingsproblemen, verwardheid, pijn op de borst, toevallen, onregelmatige hartslag en flauwvallen. Deze lijst is echter niet volledig.

Als de intensiteit van de bijwerkingen verandert of als er nieuwe bijwerkingen optreden, raadpleeg dan uw arts.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Baclofen wordt over het algemeen als veilig beschouwd. Het is echter niet voor iedereen geschikt. Vertel uw arts altijd over uw medische aandoeningen, gezondheidsgeschiedenis en medicijnen. In het bijzonder, moet u vermelden

 • nierziekte
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Mentale of stemmingsstoornissen (zoals schizofrenie)
 • Alcohol- of marihuanagebruik
 • Als u zwanger bent, borstvoeding geeft of zwanger zou kunnen worden

Drug interacties

Interacties met geneesmiddelen moeten worden overwogen voordat u begint met welk soort medicatie dan ook. Geneesmiddeleninteracties kunnen optreden wanneer Baclofen wordt ingenomen met een ander geneesmiddel of met bepaalde voedingsmiddelen. Om negatieve wisselwerkingen te voorkomen, moet u uw arts vertellen welke geneesmiddelen u gebruikt, inclusief geneesmiddelen zonder recept, vitaminen, mineralen, kruiden, enz.

Baclofen interageert met:

 • Carbamazepine
 • Chloorpromazine
 • Risperidone
 • Trazodone

Het kan ook een wisselwerking hebben met antidepressiva, antihistaminica, pijnstillers, anticonvulsiva en slaapmedicatie. De bovenstaande lijst is niet volledig en andere geneesmiddelen dan de genoemde kunnen ook een wisselwerking hebben met Baclofen.